Góc khách hàng

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ ? (PHẦN 1)

Nơi tổng hợp những phản hồi và ý kiến của khách hàng. Cảm ơn ae mọi miền đã luôn theo dõi, tin tưởng và ủng hộ cả 2 cơ sở của shop nhé ❤️

Xem tiếp

TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM 2018

Âm Thanh Khánh Hằng và Yến Âm Thanh Bãi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn bộ ae chơi audio từ mọi miền đã tin tưởng và ủng hộ 2 cơ sở của cửa hàng 😘 Vì lẽ đó, shop xin phép...

Xem tiếp

TUẦN 3 THÁNG 4 NĂM 2018

Âm Thanh Khánh Hằng và Yến Âm Thanh Bãi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn bộ ae chơi audio từ mọi miền đã tin tưởng và ủng hộ 2 cơ sở của cửa hàng 😘 Vì lẽ đó, shop xin phép...

Xem tiếp

TUẦN 2 THÁNG 4 NĂM 2018

Âm Thanh Khánh Hằng và Yến Âm Thanh Bãi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn bộ ae chơi audio từ mọi miền đã tin tưởng và ủng hộ 2 cơ sở của cửa hàng 😘 Vì lẽ đó, shop xin phép...

Xem tiếp

TUẦN 1 THÁNG 4 NĂM 2018

Âm Thanh Khánh Hằng và Yến Âm Thanh Bãi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn bộ ae chơi audio từ mọi miền đã tin tưởng và ủng hộ 2 cơ sở của cửa hàng 😘 Vì lẽ đó, shop xin phép...

Xem tiếp

TUẦN 4 THÁNG 3 NĂM 2018

Âm Thanh Khánh Hằng và Yến Âm Thanh Bãi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn bộ ae chơi audio từ mọi miền đã tin tưởng và ủng hộ 2 cơ sở của cửa hàng 😘 Vì lẽ đó, shop xin phép...

Xem tiếp

TUẦN 3 THÁNG 3 NĂM 2018

Âm Thanh Khánh Hằng và Yến Âm Thanh Bãi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn bộ ae chơi audio từ mọi miền đã tin tưởng và ủng hộ 2 cơ sở của cửa hàng 😘 Vì lẽ đó, shop xin phép...

Xem tiếp

TUẦN 2 THÁNG 3 NĂM 2018

Âm Thanh Khánh Hằng và Yến Âm Thanh Bãi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn bộ ae chơi audio từ mọi miền đã tin tưởng và ủng hộ 2 cơ sở của cửa hàng 😘 Vì lẽ đó, shop xin phép...

Xem tiếp

TUẦN 1 THÁNG 3 NĂM 2018

Âm Thanh Khánh Hằng và Yến Âm Thanh Bãi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn bộ ae chơi audio từ mọi miền đã tin tưởng và ủng hộ 2 cơ sở của cửa hàng 😘 Vì lẽ đó, shop xin phép...

Xem tiếp

TUẦN 4 THÁNG 2 NĂM 2018

Âm Thanh Khánh Hằng và Yến Âm Thanh Bãi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn bộ ae chơi audio từ mọi miền đã tin tưởng và ủng hộ 2 cơ sở của cửa hàng 😘 Vì lẽ đó, shop xin phép...

Xem tiếp

TUẦN 3 THÁNG 2 NĂM 2018

Âm Thanh Khánh Hằng và Yến Âm Thanh Bãi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn bộ ae chơi audio từ mọi miền đã tin tưởng và ủng hộ 2 cơ sở của cửa hàng 😘 Vì lẽ đó, shop xin phép...

Xem tiếp

TUẦN 2 THÁNG 2 NĂM 2018

Âm Thanh Khánh Hằng và Yến Âm Thanh Bãi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn bộ ae chơi audio từ mọi miền đã tin tưởng và ủng hộ 2 cơ sở của cửa hàng 😘 Vì lẽ đó, shop xin phép...

Xem tiếp